AdBlue Blog
Q & A

Ce reprezintă Reducerea Catalitică Selectivă?

SCR reprezintă o tehnologie care utilizează soluţia apoasă pe bază de uree, folosită în combustibilul de evacuare al motoarelor diesel şi un convertor catalitic pentru reducerea semnificativă a emisiilor oxizilor de azot.

Este acum momentul propice pentru a investi în tehnologia SCR?

Toţi marii producători au declarat că vor folosi , în cele din urma, această tehnologie pentru a fi în conformitate cu regulile din ce in ce mai stricte privind emisiile motorului

Cum funcţionează acest sistem?

Scopul acestuia este de a reduce nivelul emisiilor de NOx, noxe care sunt dăunatoare sănătăţii şi mediului înconjurător. SCR-ul este alcătuit din catalizator, modulul de comandă al motorului, OBD, unitatea de dozare AdBlue şi un rezervor de stocare.

Care sunt avantajele folosirii tehnologiei SRC pentru flotă?

Utilizarea acestui asigură reducerea consumului de combustibil printr-o conversie mult mai eficientă a noxelor, permiţând astfel motorului să fie pe deplin optimizat.

Cum funcţionează Adblue într-un sistem SCR?

Mici cantităţi de Adblue. sunt injectate în partea de evacuare superioară a catalizatorului. Acesta converteşte în amoniac în fluxul de evacuare şi reacţionează cu noxele în catalizator pentru a forma azot gazos inofensiv şi vapori de apă

Ce este ureea?

Ureea este un compus al azotului care se transformă în amoniac la temperaturi ridicate. Este utilizată în diferite industrii, inclusiv ca fertilizator în agricultură

Adblue este o soluţie toxică?

Adblue este o soluţie incoloră, inodoră, non-toxică, non-inflamabilă şi nu poluează. Acesta este însoţit de fişa cu date de securitate

Cum voi şti că produsul AdBlue pe care l-am achiziţionat va funcţiona?

Produsul cumpărat de dumneavoastră trebuie să fie în deplină conformitate cu standardele Organizaţiei Internaţionale de Standardizare - ISO 22241-1 şi să fie certificat de către Asociaţia Germană de Industrie automobilă (VDA) pentru fabricarea Adblue-lui şi sisteme de calitate.

AdBlue:Import si distributie

Importam si distribuim solutie AdBlue la preturi avantajoase


www.ad-blue.ro